ENKM Události Vladimír Remek čestným občanem města

10. 11. 1983

Vladimír Remek čestným občanem města

Při příležitosti odhalení sousoší kosmonautů před ZŠ Slovan, předal starosta města M. Vaculík čestné občanství města Vladimíru Remkovi. Čestné občanství Alexeji Alexandroviči Gubarevovi převzal konzul SSSR v Brně Vasilij Maljavko.

Zdroje

VYCHODIL, J. Vladimír Remek čestným občanem města. Rozhovor v redakci... Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (12), s. 237.

Zpět

Další události v roce 1983

Zkušební provoz krytého bazénu

Více info

Nové jesle v Oskoli

Více info

Zastřešení zimního stadionu

Více info

Poklad z doby bronzové

Více info

Dokončení hrubé stavby kina Slovan

Více info