ENKM Události Poklad z doby bronzové

5. 9. 1983

Poklad z doby bronzové

Byl nalezen na sídlišti Slovan, když se stavělo kino Slovan, později přestavěné na Knihovnu Kroměřížska. Poklad pocházel z doby bronzové cca 1400-1300 př.n.l. Obsahoval srpy, sekyrky, sekeromlaty a úlomky slitiny z bronzu, usuzuje se, že celý nález byl určen k přetavení. Vlastníkem byl pravděpodobně obchodník - kovolitec. Tvar sekeromlatů je v Evropě ojedinělý. Poklad je umístěn v Muzeu Kroměřížska.

Zdroje

CHYBOVÁ, Helena. Významný nález z doby bronzové. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (12), s. 249-250.

Zpět

Další události v roce 1983

Zkušební provoz krytého bazénu

Více info

Vladimír Remek čestným občanem města

Více info

Nové jesle v Oskoli

Více info

Zastřešení zimního stadionu

Více info

Dokončení hrubé stavby kina Slovan

Více info