ENKM Události Nové jesle v Oskoli

19. 10. 1983

Nové jesle v Oskoli

Nové jesle v Oskoli pro 70 dětí.

Zdroje

NOVÉ jesle v Oskoli pro 70 dětí. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (12), s. 239.

Zpět

Další události v roce 1983

Zkušební provoz krytého bazénu

Více info

Vladimír Remek čestným občanem města

Více info

Zastřešení zimního stadionu

Více info

Poklad z doby bronzové

Více info

Dokončení hrubé stavby kina Slovan

Více info