ENKM Události Ustavení městského protialkoholního sboru

21. 10. 1982

Ustavení městského protialkoholního sboru

Byl zřízen z podnětu okresního protialkoholního sboru a měl především dělat rozbory spotřeby alkoholu a také zajišťovat prevenci zejména mezi mládeží. "Na kolik se to povedlo, můžeme vyhodnotit každý sám za sebe"....

Zdroje

V.J. Ustavení městského protialkoholního sboru. Rozhovor v redakci s MUDr. Miroslavem Žallmannem, členem zdrav. komise při MěstNV. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (3), s. 45.

Zpět

Další události v roce 1982

Statistika obyvatel města 1982

Více info

Stotisící návštěvník zámku

Více info

Nové potravinářské učiliště

Více info

Chateaudun v Kroměříži

Více info

Nové jesle na Kollárově ulici

Více info

Nová prodejna potravin v Bílanech

Více info