ENKM Události Osvětové zařízení na Slovaně (kino Slovan)

1. 1. 1979

Osvětové zařízení na Slovaně (kino Slovan)

V plánovaném objektu byl řešen kinosál pro 284 diváků s příslušenstvím (šatny, bufet, kuřárna, WC). Parkoviště bylo pro 20 aut. Investorem stavby byl Okresní národní výbor a dodavatelem Pozemní stavby Gottwaldov. Generálním projektantem byl Stavoprojekt Gottwaldov. Plánovaný termín dokončení měl nastat v r. 1982. A už v roce 1994, kdy byla zrušena Okresní správa kin, byla budova zrekonstruována pro potřeby Knihovny Kroměřížska (tehdy Okresní knihovny v Kroměříži), investorem byl opět Okresní úřad (zřizovatel knihovny) a dodavatelem Pozemní stavitelství, a.s. Zlín. Budova byla kolaudována v r. 1997 a zprovozněna v r. 1998.

Zpět

Další události v roce 1979

Městská kronika nejlepší v Jihomoravském kraji

Více info