ENKM Události Městská kronika nejlepší v Jihomoravském kraji

11. 12. 1979

Městská kronika nejlepší v Jihomoravském kraji

Kronika města Kroměříže, kterou vedl V. Krůpa, byla vyhodnocena v zasedací síni Muzea města Brna na hradě Špilberku, jako nejlepší v kraji.

Zdroje

SVÁTEK, Josef. Kronika města Kroměříže nejlepší v Jihomoravském kraji. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (1), s. 23-24.

Zpět

Další události v roce 1979

Osvětové zařízení na Slovaně (kino Slovan)

Více info