ENKM Události Stavby svépomocí ve městě

1. 6. 1977

Stavby svépomocí ve městě

Bylo rozestavěno 6 staveb v akci Z: krytý plavecký bazén, šatny TJ Slavia, kynologické cvičiště, MŠ Kollárova, prodejna Sempra a víceúčelové zařízení Svazarmu.

Zdroje

(vj). Za další rozvoj akcí prováděných svépomocí. Zpravodaj města Kroměříže. 1977, (7-8), s. 125-126.

Zpět

Další události v roce 1977

Mateřská škola pod Barbořinou v provozu

Více info