ENKM Události Založení Sboru pro občanské záležitosti v Kroměříži

24. 5. 1975

Založení Sboru pro občanské záležitosti v Kroměříži

Zajišťuje různé obřady ve městě. Po r. 1989 byla činnost sborů utlumována, část aktivit přešla na matrikářky apod.

Zpět

Další události v roce 1975

Statistika obyvatel města 1975

Více info