ENKM Události Statistika obyvatel města 1975

31. 12. 1975

Statistika obyvatel města 1975

Ve městě bydlelo 23983 obyvatel, z toho 12702 žen.

Zdroje

MAŠLÍKOVÁ, Ludmila. Statistika o našem městě. Zpravodaj města Kroměříže. 1977, (1), s. 11.

Zpět

Další události v roce 1975

Založení Sboru pro občanské záležitosti v Kroměříži

Více info