ENKM Události Prostory pro Klub důchodců na Velkém náměstí

1. 1. 1974

Prostory pro Klub důchodců na Velkém náměstí

Prostory byly vhodné pro společenské a kulturní vyžití starších spoluobčanů. V Kroměříži bylo tehdy evidováno na pět tisíc občanů důchodového věku. Klub byl otevřen každý večer: promítání filmů, taneční hodiny, cvičení, pěvecký kroužek, jóga, výtvarný kroužek, přednášky.

Zpět

Další události v roce 1974

Bytová výstavba

Více info

Renovovaná smuteční síň v Kroměříži

Více info

Památník Jana Milíče z Kroměříže

Více info

Nový klub důchodců v Kroměříži

Více info