ENKM Události Založen Klub amatérského filmu Kroměříž (KAFU)

22. 5. 1973

Založen Klub amatérského filmu Kroměříž (KAFU)

Klub vznikl jako zájmový kroužek závodního klubu ROH PAL Magneton. Klub založilo 13 nadšenců v jejichž čele stál ing. Ladislav Františ.

Zpět

Další události v roce 1973

ZŠ Slovan

Více info

Vznik Astronomického kroužku v Kroměříži

Více info

Rok Švabinského

Více info