ENKM Události Vznik Astronomického kroužku v Kroměříži

1. 2. 1973

Vznik Astronomického kroužku v Kroměříži

Kroužek byl založen při Domu kultury a jeho vedoucím se stal pedagog kroměřížského gymnázia Otakar Lukáš. Navázal tak na tradici , kterou založil Ferdinand Nábělek, poté Čeněk Šiler a Josef Hudec.

Zpět

Další události v roce 1973

ZŠ Slovan

Více info

Založen Klub amatérského filmu Kroměříž (KAFU)

Více info

Rok Švabinského

Více info