ENKM Události Okupace Kroměřížska

21. 8. 1968

Okupace Kroměřížska

Dne 20.8.1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky. Okupaci provedly v srpnových dnech útvary a jednotky 31. tankové divize sovětské armády. V průběhu 22.8. bylo obsazeno město Kroměříž. Okupanti v našem městě nebyli přijati přátelsky. Vznikaly diskusní kroužky, lidé přesvědčovali vojáky, aby se vrátili zpět...

Zpět

Další události v roce 1968

Ludvík Svoboda v Kroměříži

Více info

Kino Nadsklepí

Více info

Obec přátel Národního divadla

Více info