ENKM Události Zahájení provozu Domu kultury v Kroměříži

12. 12. 1964

Zahájení provozu Domu kultury v Kroměříži

Výstavba Domu kultury na místě po zničené synagoze, dle návrhu architekta Šebestiána Zeliny, trvala 5 let v rámci akce Z. Provoz byl zahájen Smetanovou operou Prodaná nevěsta v nastudování místního Hanáckého orchestrálního sdružení.
Bylo odpracováno přes 50 tis. brigádnických hodin. Investice v hodnotě 14 mil. Kč. Další 2 mil. Kč stálo strojové vybavení. Dům kultury převzal do správy Okresní národní výbor a prvním vedoucím se stal Vlastimil Trávníček. Od zří 1966 převzal správu Městský národní výbor a vedením byla pověřena Ludmila Valentová.

Zdroje

KRŮPA, Václav. 20 let Domu kultury. 1. K historii vzniku Domu kultury. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 69.

Zpět