ENKM Události Založen Okresní dům pionýrů a mládeže v Kroměříži

10. 8. 1960

Založen Okresní dům pionýrů a mládeže v Kroměříži

Dům vznikl z rozhodnutí rady Okresního národního výboru. První sídlo bylo na Velkém nám., později na Husově nám. a 4.11.1972 byla postavena nová budova na Úprkově ul.

Zdroje

SCHEJBALOVÁ, Věra. 20 let od otevření Okresního domu pionýrů a mládeže v Kroměříže. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (12), s. 244-245.

Zpět

Další události v roce 1960

Trestní komise zasedala

Více info

Havárie letadla v Kroměříži

Více info

Komunální služby v Kroměříži

Více info

Komise pro postavení Domu kultury v Kroměříži

Více info

Putovní kino

Více info