ENKM Události Putovní kino

1. 1. 1960

Putovní kino

Ze správy Krajského filmového podniku v Gottwaldově bylo převedeno kino do vlastnictví Okresního národního výboru v Kroměříži. Putovní kino mělo zajíždět do 24 obcí okresu, kde nebylo kino. Síť obcí měla být podle potřeby obměňována. Jedním z hledisek měla být návštěvnost kina a občané tuto příležitost měli využít.

Zpět

Další události v roce 1960

Trestní komise zasedala

Více info

Založen Okresní dům pionýrů a mládeže v Kroměříži

Více info

Havárie letadla v Kroměříži

Více info

Komunální služby v Kroměříži

Více info

Komise pro postavení Domu kultury v Kroměříži

Více info