ENKM Události Komise pro postavení Domu kultury v Kroměříži

28. 1. 1960

Komise pro postavení Domu kultury v Kroměříži

schválila projekt stavby. V novém kulturním domě bude divadelní sál (620 míst) s moderním jevištěm, společenský sál, klubovny, restaurace a další zařízení. S výkopem a betonováním základů bude započato na počátku března 1960. Historie: v r. 1948 ožilo staveniště po bývalé synagoze a dělníci zde začali budovat základy pro kino. Měl zde být postaven kulturní stánek s kinem - předpokládané náklady byly 14 mil. Kč. Nastal však silný odpor veřejnosti, která požadovala, aby se raději investovalo do bytové výstavby. Proto byla akce zastavena. V roce 1953 byla tato plocha nabídnuta k výstavbě Domu armády za 23 mil. Kč. Původní staveniště bylo vyklizeno pro projekt armády, která však svůj záměr nerealizovala. V r. 1957 byla vytvořena komise pro stavbu kulturního domu. Komise stála tehdy před těžkým rozhodnutím, které nakonec učinila a DK měl být a byl postaven v rámci akce Z za 8,5 mil. Kč. Na stavbě bylo odpracováno občany města přes 300 tis. hod. a brigádami v hodnotě nejméně 1,5 mil. Kč - samozřejmě zdarma. DK měl být otevřen při příležitosti konání 700 let města v r. 1963.

Zpět

Další události v roce 1960

Trestní komise zasedala

Více info

Založen Okresní dům pionýrů a mládeže v Kroměříži

Více info

Havárie letadla v Kroměříži

Více info

Komunální služby v Kroměříži

Více info

Putovní kino

Více info