ENKM Události Založení Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Kroměříži

25. 7. 1952

Založení Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Kroměříži

Družstvo bylo založeno ve 20 hod. v klubovně MěstNV a v říjnu byly slavnostně rozorávány meze na pozemcích při silnici do Kojetína.

Zpět