ENKM Události První kronikář JUDr. Karel Mejsnar

1. 10. 1951

První kronikář JUDr. Karel Mejsnar

Zákon z 30.1.1920 nařizoval obcím zavedení kroniky. Kroměříž až za 30 let měla svou kroniku. Několik pokusů na získání kronikáře bylo neúspěšných. Prvním kronikářem byl až JUDr. Karel Mejsnar, který byl jmenován městským kronikářem a vedl kroniku 10 let. Byl to člověk všestranný a Kroměříž nedocenila jeho velký přínos pro město. Podílel se na kulturní a vydavatelské politice města.

Zdroje

ZAPLETALOVÁ, Marta. Půlstoletí Kroniky města Kroměříže. HIT Týdeník Kroměřížska. 2002, 1, (2), s. 14.

Zpět