ENKM Události Poválečná oprava zámecké věže

25. 8. 1947

Poválečná oprava zámecké věže

Zámecká věž byla dohotovena v předstihu a to 20.12.1947. Termín dohotovení dle smlouvy byl 31.3.1948. Na věži pracovalo 15-20 tesařů a 5 pomocných sil pod vedením mistra Bohumila Kristýna. Konstrukce je ze 110m3 modřínového dřeva a 20q železa. Celá věž od chodníku měří 73 m. Na lešení bylo spotřebováno 300m3 měkkého dřeva. Věž byla pokryta měděným plechem o váze 75q a práci provedl klempířský mistr, velmi známý odborník Jan Sum z Kroměříže. Kupole věže pozlaceny. Potřebné 4 kg zlata pro tento účel uvolněny Národní bankou. Firma Heinz z Prahy vestavěla do věže čtvery elektrické hodiny za 60 tis. Kč.

Zpět