ENKM Události Odsun Němců z Kroměříže

29. 5. 1946

Odsun Němců z Kroměříže

Odsun probíhal ve skupinách a Němci byli předáváni do odsunovacích středisek v Lutíně, Slavoníně a Hodolanech. Do konce roku nezůstal ve městě žádný německý příslušník. Zůstalo jen 62 rodin smíšených manželství a některým žádostem antifašistů bylo vyhověno a uděleno československé občanství.

Zpět