ENKM Události Založení Hanácké filharmonie

27. 7. 1941

Založení Hanácké filharmonie

V ten den se sešla ustavující valná hromada - A. Procházka, R. Pátek, A. Králíček, R. Kunc a další. Předsedou se stal Jakub Přecechtěl a uměleckým vedoucím byl zvolen Antonín Procházka. Soubor byl v r. 1951 začleněn pod Závodní klub ROH PAL Magneton n.p. Filharmonie zanikla v r. 1975.

Zpět

Další události v roce 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Více info

Němci ovládli řízení města

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Více info

Odnětí řidičských průkazů Židům

Více info