ENKM Události Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

9. 12. 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Okresní úřad v Kroměříži vydal zákaz pro židovské obyvatelstvo navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny a aukce. Přestupky byly ohodnoceny pokutami od 10 do 5.000 korun nebo vězením od 12 hodin do 14 dnů.

Zdroje

PÁLKA, Petr. Židé v Kroměříži v roce 1941. In: Židé a Morava XX: Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 13.11.2013. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2014, s.196-209. ISBN 978-80-85945-70-6.

Zpět

Další události v roce 1941

Němci ovládli řízení města

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Založení Hanácké filharmonie

Více info

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Více info

Odnětí řidičských průkazů Židům

Více info