ENKM Události Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

12. 4. 1941

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Část členů přešla do Hanácké Slavie. Nářadí se stěhovalo k Žílům, Ševčíkům a Kozákům.

Zpět

Další události v roce 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Více info

Němci ovládli řízení města

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Založení Hanácké filharmonie

Více info

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Odnětí řidičských průkazů Židům

Více info