ENKM Události Vyloučení Židů z výkonu rybářství

24. 4. 1941

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Zemský prezident vydal vyhlášku o vyloučení Židů z výkonu rybářství. Židé museli do 7 dnů odevzdat rybářské lístky.

Zdroje

PÁLKA, Petr. Židé v Kroměříži v roce 1941. In: Židé a Morava XX: Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 13.11.2013. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2014, s.196-209. ISBN 978-80-85945-70-6.

Zpět

Další události v roce 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Více info

Němci ovládli řízení města

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Založení Hanácké filharmonie

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Více info

Odnětí řidičských průkazů Židům

Více info