ENKM Události Odnětí řidičských průkazů Židům

22. 1. 1941

Odnětí řidičských průkazů Židům

Okresní úřad v Kroměříži vydal vyhlášku, která odnímala řidičské a jízdní průkazy pro motorová vozidla všem Židům v Kroměříži.

Zdroje

PÁLKA, Petr. Židé v Kroměříži v roce 1941. In: Židé a Morava XX: Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 13.11.2013. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2014, s.196-209. ISBN 978-80-85945-70-6.

Zpět

Další události v roce 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Více info

Němci ovládli řízení města

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Založení Hanácké filharmonie

Více info

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Více info