ENKM Události Němci ovládli řízení města

15. 11. 1941

Němci ovládli řízení města

Němci rozpustili zastupitelstvo, starosta Jedlička byl zbaven úřadu. Na jeho místo nastupuje Dr. Hans Humplik. Pro odboj nastaly těžké chvíle.

Zpět

Další události v roce 1941

Zákaz Židům navštěvovat muzea, výstavy, obrazárny, čítárny

Více info

Zákaz židovské hudby

Více info

Založení Hanácké filharmonie

Více info

Vyloučení Židů z výkonu rybářství

Více info

Omezující styk židovského obyvatelstva s peněžními ústavy

Více info

Zákaz cvičitelské činnosti Sokola

Více info

Odnětí řidičských průkazů Židům

Více info