ENKM Události Rekvírování zvonů v Těšnovicích

17. 3. 1940

Rekvírování zvonů v Těšnovicích

Zvony byly spuštěny z věže těšnovického kostela: Václav 900kg, Petr 450 kg, Maria 30kg. Jen nejmenší zvon byl ponechán. Než byly zvony sňaty, vyzváněly celou hodinu.

Zdroje

DUBOVSKÝ, Aleš. Z historie Kroměříže - Místní část Těšnovice-Trávník. Kroměříž: Saša A. Michajlovič, 1998. 85 s.

Zpět

Další události v roce 1940

Konec žebroty ve městě

Více info