ENKM Události Konec žebroty ve městě

1. 10. 1940

Konec žebroty ve městě

Na letáčku bylo uvedeno:
Naši přestárlí chudí občané nutně potřebují Vaši pomoc. Město samo nemá dostatečných prostředků ke krytí těchto mimořádných nákladů. Městská rada prosí proto všechny občany města, aby se zavázali k dobrovolnému příspěvku, který bude vybírán čtvrtletně, pololetně eventuelně celoročně....
Zamezíme tím teké nekontrolovatelnou řemeslnou žebrotu mnohých práce se štítících osob....
Upisovatelé obdrží po skončení akce a zaplacení příspěvku štítek s oznámením "Přispívám na chudé!"

Zdroje

PUMPRLA, Stanislav. Konec žebroty ve městě. Svědectví z okresního archivu. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (4), s.98-99.

Zpět