ENKM Události Založeno Městské muzeum v Kroměříži

5. 2. 1933

Založeno Městské muzeum v Kroměříži

Toho dne se konala ustavující schůze Městského muzea v Kroměříži. Bylo uzavřeno 1943-1945. Měnilo také názvy:
1954 Okresní vlastivědné muzeum - pod správou státu
1959 Uměleckohistorické muzeum
1970 Okresní muzeum
1976 Muzeum Kroměřížska - centralizace do jednotné muzejní sítě
po r. 1989 došlo k decentralizaci všech kulturních zařízení - zrušena byla okresní správa kin, muzeum zřizuje krajský úřad, knihovnu zřizuje městský úřad. Muzeum je zřizováno Zlínským krajem

Zdroje

FIŠER, Zdeněk. Zamyšlení nad padesátým výročím existence muzea v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (3), s. 57-58.

Zpět