ENKM Události Odhalení pomníku věnovanému J.A. Komenskému

28. 10. 1931

Odhalení pomníku věnovanému J.A. Komenskému

Odhalení bronzového pomníku, odlitého závodem F. Anýže v Praze. V době okupace byl pomník spolu se sochou T.G. Masaryka a zvony z kostelů odvezen do Prahy, kde měly být roztaveny. K tomu nakonec nedošlo a sochy se vrátily v roce 1945 do Kroměříže.
Původně byla socha Komenského otočena čelem k ústí Vodní ulice. V r. 1975 však při instalaci sochy K. Gottwalda před Domem kultury musela být otočena, aby se Gottwald nedíval Komenskému na záda. Je to z dnešního pohledu úsměvné, že?

Zpět

Další události v roce 1931

Špatně živené děti

Více info