ENKM Události Prezident T.G. Masaryk podruhé v Kroměříži

28. 8. 1929

Prezident T.G. Masaryk podruhé v Kroměříži

Bylo to při účasti na velkých manévrech, konaných v oblasti Hané. Byl ubytován na zámku, kde také dleli vzácní hosté verdunský vítěz maršál Pétain, jihoslovanský generál Milanovič a rumunský generál Samsonovici, ministr národní obrany Udržal, ministr vnitra Černý, generál Podhájský, náčelník gen. štábu generál Syrový, kancléř dr. Šámal.

Zpět

Další události v roce 1929

Nové zvony na věž kostela P. Marie

Více info

Prezident Masaryk v Kroměříži

Více info