ENKM Události Filatelistický klub v Kroměříži založen

29. 6. 1922

Filatelistický klub v Kroměříži založen

Ustavující schůze se konala v zadní místnosti hotelu Morava (dnes neexistuje) v Kovářské ulici za účasti 14 přítomných.

Zdroje

-IDA- 60 let organizované filatelie v Kroměříži. Zájmová umělecká činnost SZK ROH. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (3), s. 55-56.

Zpět