ENKM Události Zpráva o samostatném Československu

29. 10. 1918

Zpráva o samostatném Československu

Zpráva se do Kroměříže dostala o den později. Tedy až v úterý 29.10.1918 brzy ráno přinesl zprávu o vzniku samostatného Československa velitel okresní četnické stanice v Kroměříži Alois Komárek. Dozvěděl se ji na poštovním a telegrafickém úřadě na hulínském nádraží.

Zdroje

SOBEK, David. Kroměříž v čase převratů a změn 1848-1918. Říjen 1948 a 1918. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (10), s.13.

Zpět

Další události v roce 1918

Lípa svobody

Více info

O zdravotnických poměrech města z roku 1917

Více info