ENKM Události O zdravotnických poměrech města z roku 1917

30. 3. 1918

O zdravotnických poměrech města z roku 1917

Ve městě žilo 16 523 obyvatel, uskutečnilo se 56 sňatků, narodilo se 183 dětí, zemřelo 923 osob z toho 227 civilistů, ostatní byli vojáci. Na různá zranění zemřelo 255 vojáků, na tuberkulózu 191 osob, čtyři rodičky zemřely na horečku omladnic. Ve městě došlo k 6 sebevraždám a 1 vraždě.

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka. Kroměříž v čase převratů a změn. 3. část. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (3), s. 13.

Zpět

Další události v roce 1918

Lípa svobody

Více info

Zpráva o samostatném Československu

Více info