ENKM Události Lípa svobody

6. 11. 1918

Lípa svobody

Nedaleko od gymnázia na Masarykově nám. byla zasazena lípa svobody jako oslava národního vzkříšení.

Zpět

Další události v roce 1918

Zpráva o samostatném Československu

Více info

O zdravotnických poměrech města z roku 1917

Více info