ENKM Události Statistika obyvatel města

31. 12. 1916

Statistika obyvatel města

Ve městě se narodilo 182 dětí. Během války klesal počet narozených dětí.

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka. Kroměříž v čase převratů a změn. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (1), s. 13.

Zpět