ENKM Události Statistika obyvatel města

31. 12. 1915

Statistika obyvatel města

Ve městě se narodilo 264 dětí.

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka. Kroměříž v čase převratů a změn. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (1), s. 13.

Zpět