ENKM Události Statistika obyvatel města

31. 12. 1914

Statistika obyvatel města

Ve městě se narodilo v tomto roce 374 dětí.

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka. Kroměříž v čase převratů a změn. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (1), s. 13.

Zpět