ENKM Události Otevření Psychiatrické nemocnice

1. 12. 1908

Otevření Psychiatrické nemocnice

Psychiatrická léčebna dnes nemocnice byla v té době největším psychiatrickým zařízením na Moravě. Pavilónový systém uspořádáním, které je možné vidět dodnes, byl velmi moderní a účelný. Nemocnice je ukrytá v krásném parkovém prostředí, které skýtá ozdravný pobyt všem klientům.

Zpět

Další události v roce 1908

Položen základní kámen nemocnice

Více info

František Ferdinand d´Este v Kroměříži

Více info

Sjezd sirotčích rad moravských v Kroměříži

Více info