ENKM Události Ustavující výbor českého hasičského sboru

10. 11. 1905

Ustavující výbor českého hasičského sboru

Založení českého hasičského sboru předcházela činnost hasičského sboru německého. Český sbor měl 62 činných a 52 přispívajících členů. Ve výzbroji měl 2 hasičské stříkačky, hydrantový vůz a posunovací žebřík. Dovednost mohl prokázat při velkém požáru 16.7.1906 v části města zvané Hliník.

Zpět

Další události v roce 1905

Zahájena stavba dnešní Psychiatrické nemocnice

Více info

T. G. Masaryk v Kroměříži

Více info