ENKM Události T. G. Masaryk v Kroměříži

15. 4. 1905

T. G. Masaryk v Kroměříži

15. a 16. dubna 1905 proslovil v aule reálky v Kroměříži nynější(SPgŠ) přednášku "Problém malého národa".

Zpět

Další události v roce 1905

Ustavující výbor českého hasičského sboru

Více info

Zahájena stavba dnešní Psychiatrické nemocnice

Více info