ENKM Události Založení spolku Táborité

1. 11. 1901

Založení spolku Táborité

Společnost Táborité si vytyčila své poslání a to jednou týdně se scházet a vybírat mezi sebou příspěvky pro Ústřední Matici školskou. Členové přispěli ke zlepšení života dětí.

Zdroje

PUMPRLA, Stanislav. Spolek Táborité. Řádky z historie. Hanáské Athény. 1991, (2), s. 3.

Zpět