ENKM Události Založen hasičský sbor pro Miňůvky, Postoupky a Hradisko

19. 8. 1900

Založen hasičský sbor pro Miňůvky, Postoupky a Hradisko

Prvním předsedou hasičského sboru byl zvolen František Šmatlák. Svěcení nově zakoupené stříkačky se konalo v r. 1901. V září 1901 si tento sbor počínal s úspěchem při hašení požáru v Bezměrově. Na návrh starosty Miňůvek Jana Zelinky bylo v r. 1908 postaveno na návsi řádné hasičské skladiště. Sám císař pán na jeho vybudování přispěl 100 korunami a po něm neslo skladiště i jméno. K likvidaci skladiště došlo v r. 1973.

Zdroje

DUBOVSKÝ, Aleš. Z historie Kroměříže. Místní část Postoupky-Miňůvky. Kroměříž, POSPA 1996. 68 s.

Zpět