ENKM Události Založení veřejné knihovny v Kroměříži

17. 2. 1897

Založení veřejné knihovny v Kroměříži

Veřejná knihovna byla založena na jednání Jednoty knihovní a muzejní. První sídlo měla v Janské ulici v místnostech bývalé kanceláře JUDr. Vilibalda Mildshuha.

Zpět