ENKM Události Emil Holub přednášel na Nadsklepí

27. 4. 1890

Emil Holub přednášel na Nadsklepí

Cestovatel navštívil naše město v rámci svého přednáškového turné. Mluvil hlavně o své druhé cestě po Africe, kterou podnikl v letech 1883-1887. Cesty se tehdy zúčastnila i jeho vídeňská novomanželka Rosa. Podobnou přednášku měl pro německý spolek Concordia v Kroměříži ve večerních hodinách.

Zdroje

PÁLKA, Petr. Cestovatel Emil Holub a Kroměříž. HIT Týdeník Kroměřížska. 2002, 1, (37), s. 14.

Zpět

Další události v roce 1890

Byl vydán Sazebník vyměřených poplatků z místa na trzích

Více info