ENKM Události Základní kámen gymnázia

7. 7. 1889

Základní kámen gymnázia

Tento den byl položen základní kámen gymnázia a místní stavitel Ladislav Mesenský do roka stavbu dokončil. 21.9.1890 proběhlo slavnostní otevření nové budovy, která je a stále bude chloubou města.

Zdroje

TRÁVNÍČEK, Adolf. Kroměřížské gymnázium slaví 135. výročí založení. Kroměřížský zpravodaj. 2017, 14, (11), s. 14.

Zpět