ENKM Události Setkání vladařů v Kroměříži

24. 8. 1885

Setkání vladařů v Kroměříži

Setkání se odehrálo ve dnech 24.-26.8.1885 v Kroměříži. Potkali se rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Císař František Josef I. přijel v doprovodu císařovny Alžběty, korunního prince Rudolfa a arcivévody Karla Ludvíka. Car Alexandr III. přijel v doprovodu carevny Marie Feodorovny, následníka trůnu Mikuláše, velkokněžny Marie Pavlovny. Program kromě jiného zahrnoval vojenskou přehlídku, hon, kulturní program, hostiny, prohlídky zahrad. Žádný oficiální závěr však z této schůzky nevznikl a tak tehdejší dobový tisk spekuloval o různých variantách setkání.

Zdroje

ZRNA, Pavel. Od schůzky vladařů obestřené tajemstvím uplyne 130 let. Kroměřížský zpravodaj. 2015, 12, (4), s. 5.

Zpět

Další události v roce 1885

Císař a car na lovu v zámečku

Více info