ENKM Události Osobní doprava po železnici Kroměříž - Hulín

5. 12. 1880

Osobní doprava po železnici Kroměříž - Hulín

Doprava měla 5 vagónů první třídy. Konečně byla Kroměříž připojena k hlavní trati železnice.

Zdroje

ŠTĚRBA, Oldřich. 100 let místní kroměřížské dráhy. Okénko do našich závodů. Zpravodaj města Kroměříže. 19880, (10), s. 203-204.
Zpět

Další události v roce 1880

Nákladní železniční doprava Kroměříž - Hulín

Více info

Dráha Hulín - Kroměříž

Více info