ENKM Události Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

15. 9. 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Největší tragédii způsobila epidemie cholery rozšířená pruskými vojáky. Během pouhých 2 měsíců zemřelo v Kroměříži 53 pruských vojáků, 5 rakouských vojáků a 298 civilistů, z nichž 3/4 zemřely právě na choleru.

Zdroje

SOBEK, David. Návštěvy slavných generálů prusko-rakouské války 1866. Kroměřížský zpravodaj. 2022, (19), 11, s. 17.

Zpět

Další události v roce 1866

Pruská vojska v Bílanech

Více info

Eskadrona

Více info

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Více info

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Více info

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Více info